Styrketrening for kontorkroppen

Her er øvelsene du trenger

Anne Marie Johannessen
Personlig Trener
Anne Marie er utdannet PT og har god erfaring fra forskjellige treningsformen. Hun er blant annet flere ganger norgesmester i street workout. Som PT trener hun alle type mennesker og liker styrke og funksjonell trening.

Rygg og nakkelidelser er en dominerende årsak til sykefravær i følge Nav sin rapport på sykefraværstilfeller(1) og en studie utført av Brage S, Ihlebæk C, Natvig B et al. 2010(2).

Stiv korsrygg og nakke er noe som går igjen blant stive kontorkropper. Det viktigste du gjør i en sittestillende hverdag er å bevege deg og bygge kroppen sterkere. Med dette programmet vil du styrke omkringliggende muskler for en bedret kontorhverdag. 

Oppvarming:
7 min elipsemaskin, økende tempo siste 2 min.

Øvelse:
1. Markløft 3x8 

2. Utfall på stedet 3x8

3. Kryssdrag i kabel fra bunn 3x8

4. Push ups 3x8

5. Sidehev i kabel mellom ben fra bunn 3x8

6. Russian twist 3x10

Belastningen må tilpasses individet. Er du ikke kjent med øvelsen fra før bør du først og fremst mestre teknikken før du legger på ekstra belastning.

(1) Sykefraværstilfeller NAV. 3 kv 2001 – 2009. www.nav.no/222271.cms(19.6.2015).
(2) Brage S, Ihlebæk C, Natvig B et al. Muskel- og skjelettlidelser som årsak til sykefravaer og uføreytelser. Tidsskr Nor Legeforen 2010; 130: 2369 – 70. [PubMed]

Relaterte artikler


Tilbake