5 grunner til at PT gir resultater

Dette går du glipp av

Andreas Olav Skjetne
Redaktør Evolution og Personlig trener
Med over 10.000 PT-timer, bachelor i idrettsvitenskap og som redaktør for en av Norges største treningsblogger er Andreas en av landets dyktigste personlige trenere.

Mange treningssentre og private aktører tilbyr personlig trening. Populæriteten er stigenede, men fortsatt er det mange som vegrer seg. Jeg vil forsøke å gi deg et innblikk i hvorfor personlig trening er noe du bør vurdere. Det å engasjere en ekstern person til å bistå deg innenfor trening og kosthold kan kanskje virke litt voldsomt, men det som ofte viser seg er at de aller fleste får veiledning, oppfølging og når målsettinger de aldri ville klart uten. De aller fleste som velge å prøve ut en personlig trener, ender opp med å gjøre dette i en lengre periode enn de så for seg når de startet opp.

Hva kan en personlig trener tilby deg som du selv ikke er i stand til å levere? Jeg vil nedenfor liste opp 5 punkter som en personlig trener garantert vil levere. Dette er punkter som på egenhånd kan være vanskelig å oppnå. Mange vil nok kjenne seg igjen i enkelte punkter nedenfor, hvis du gjør det, kanskje du skulle testet det ut.

1.    Kartlegging av målsettinger

Veldig mange som skal gjøre en livsstilsendring eller ønsker å holde seg i form, bruker mye unødvendig tid på trening uten å få de resultatene de ønsker seg. Uten å vite hvor du skal, blir det vanskelig å stake ut veien til målet. Det trenger ikke være ekstremt konkrete målsettinger, men å legge opp treningen ut ifra hva du ønsker å oppnå er viktig. For en person som ønsker å redusere vekten er det veldig dumt å bruke mye tid på trening som ikke øker forbrenningen. Vedkommende vil da bruke mye tid på noe som kan virke bortkastet, etter flere uker med høyt fokus blir motivasjonen borte og terskelen for å prøve igjen enda høyere.

En personlig trener vil kunne hjelpe deg å sette målsettinger som passer for deg og som skal være givende å jobbe mot underveis, samtidig som de skal være oppnåelige. Erfaring viser at det er de som har en klar struktur for hvordan man skal nå målet, kommer dit raskest. Dette er en viktig del av det å skape en god treningsstruktur. Som oftest er det umulig å opprettholde treningen over tid hvis den kun skal gjennomføres ved lyst.

2.    Faste tidspunkter for trening

Dette er steg én, ikke bare for å komme i gang med trening, men også for å nå de resultatene man ønsker. Faste avtaler vil sikre deg at du gjennomfører øktene. I seg selv vil dette gi stor effekt, men en viktig bieffekt å ta med seg, er at det blir lettere å være konsekvent resten av tiden. Du vil altså trene oftere og kanskje ha et større fokus på kosthold og trening enn hva du ville om du holdt på alene. Erfaring viser at dette enkle punktet er det vanskeligste å overholde. Mange oppdager at andre gjøremål i hverdagen blir viktigere enn den treningen som skulle vært gjennomført. Ved å ha faste avtaler med en personlig trener er du sikret gjennomføring. Dette vil også hente deg inn igjen hvis du detter ut av det gode mønsteret.

Det som er viktig å huske er at det ikke er den godt gjennomtenkte treningen som er mest effektiv. Det er den treningen du gjennomfører.

3.    Personlig oppfølging

Ved å engasjere en personlig trener vil du få helt personlig oppfølging. Tiden dere bruker sammen står fritt til din disposisjon. Her vil du stå i fokus, dette gir deg en unik mulighet til å få den hjelpen du trenger for å lykkes med dine målsettinger. Ved å ha faste møter en eller flere ganger i uken over en lengre periode, vil du kunne innarbeide gode rutiner. Dette gjelder ikke bare i treningshverdagen, men også kosthold. Det som er viktig for å oppnå resultater, er at kroppen hele tiden blir utsatt for nye utfordringer. Denne progresjonen vil du og din personlige trener sammen jobbe med, slik at din trening hele tiden er hensiktsmessig og effektiv for å nå dine mål. 

Ikke alle har mulighet til å ta seg råd til en personlig trener flere ganger i uken. For de som ikke har det, kan det være smart å ha jevnlig oppføling og i mellomtiden trene strukturert på egenhånd med det som blir gjennomgått i timene eller programmet dere sammen har utarbeidet.

4.    Personlig treningsprogram for egentrening

Det kan være vanskelig å vite hva som er riktig og hva som er feil når man skal sette sammen sine egne økter. Ofte er man litt stresset, mye folk på alle kanter som tilsynelatende har stålkontroll på hva de skal. En personlig trener vil hjelpe deg å få full kontroll på hva du skal når du skal gjennomføre dine egne økter. Dette gjelder både i timer sammen med din personlige trener og de øktene du utfører selvstendig. Det er vanlig at man sammen lager program som du kan bruke når du trener på egenhånd. Dette vil gi deg sikkerheten og kunnskapen til å gjennomføre økter med god kvalitet, uten at du bruker tid på usikkerhet og nøling.

Programmene vil være tilpasset deg personlig slik at du kan være sikker på at det du gjør alene er korrekt for deg, samtidig som du får god effekt av treningen du gjennomfører.

5.    Variasjon

Etter å ha gjennomført de samme øvelsene og treningsform over en lengre periode, kan det være vanskelig å finne motivasjon. Ofte enda vanskeligere hvis resultatene ikke er på høyde med forventningene. Det kan da være fint å ha en personlig trening som kan gi deg inspirasjon og variere øktene slik at dere sammen kan innlære nye øvelser og treningsformer. Det finnes mange veier mot målet, det kan derfor være at det som først ble planlagt ikke alltid er det riktige. Variasjon kan da være kjekt for å se hvordan kroppen og hodet reagerer.

Vil du komme i kontakt med en PT? 

 

Relaterte artikler


Tilbake