Vinn 1År Gratis Trening

Få ferske artikler hver mandag!

Slik øker du din selvtillit

Enkle steg som gir hjelpen du trenger

Carina Carlsen
Personlig Trener
Carina er personlig trener og mental trener gjennom AFPT og RAW Performance. Gjennom lang erfaring og bred faglig kunnskap legger hun til rette for trening blant alle i befolkningen. Fokuset hennes ligger på mennesket gjennom å tilby både mental og fysisk trening.

Hva er selvtillit og selvfølelse, og hva gjør det med oss?

 

Lar du deg lett påvirke av hva andre sier, gjør og ikke gjør mot deg? Blir du fort usikker på deg selv? Søker du ofte bekreftelser fra andre for at du skal føle deg bra?

 

Personer med selvtillit tror på seg selv. Vi kan definere selvtillit som troen på at vi kan utøve en ønsket atferd. Selvtillit er å ha tillit til at du kan gjøre ting. Det handler om dine ferdigheter og din evne til å yte. Selvtillit er betinget, den er avgrenset til å gjelde bestemte ferdigheter.

 

Selvfølelse er å akseptere seg selv som den man er. Selvfølelse handler om hvordan en takler motgang. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

 

På en skala fra en til ti, hvor ti er best, hvilken score på skalaen har du når det gjelder din selvfølelse?

 

Selvfølelse er noe du er. Den er forankret i din verdighet, og verdien er like stor uavhengig av ytre faktorer. Det er å verdsette deg selv betingelsesløst. Å ha en god selvfølelse er å føle seg verdifull uavhengig hva andre mener om deg eller hva du har oppnådd i livet.

 

Selvfølelse og selvtillit bygger på hverandre. Du kan ha en dårlig selvfølelse, men god selvtillit. Du kan altså føle deg lite verdt som menneske, men samtidig ha høy tillit til at du er flink i jobben din. God selvfølelse handler ikke om å være perfekt og selvsikker hele tiden. Om du spiller en rolle der det er viktig å være perfekt, vil du tape. Det er et spill som vil fortsette i det uendelige, fordi det er umulig å vinne.

Hvordan løse problemet?

Det er umulig å leve et lykkelig liv om du hele tiden søker og trenger andres skryt og bekreftelser for å vite at du er bra nok. Det blir utrolig slitsomt fordi andre aldri vil gjøre akkurat som du vil. Den eneste du kan endre er deg selv, bli glad i deg selv. Ta kontroll over det du kan styre, nemlig deg selv.

 

Du er unik og det finnes ingen akkurat som deg. Du må begynne å gi deg selv skryt og stå opp for deg selv. Du må vise tydelig hvem du er, hva du står for, og at du er god nok. Kroppsspråk, tanker og hva du sier til deg selv har en enorm påvirkning på dine følelser og dermed din selvtillit og selvfølelse.

 

 

Vil du trene med Carina, ta kontakt  her

 

Kilde

Wormnes, B. & Manger, T. (2005). Motivasjon og mestring: veier til effektiv bruk av egne ressurser. Bergen: Fagbokforl.

Vinn 1År Gratis Trening

Få ferske artikler hver mandag!

Relaterte artikler


Tilbake